Sen McGlinn's blog

                                  Reflections on the Bahai teachings

Betrouwbaarheid van geschriften


> Volgens mij is namelijk zo dat boeken religieus gezien
> zeer waardevol kunnen zijn, terwijl ze historisch
> (aantoonbaar) niet juist zijn.

Ja, dat klopt. Het vraagstuk van de betrouwbaarheid van boeken als een weergaaf van de godsdienstig leer is 1 punt, en het feit dat de authentieke geschiften inhoudelijk fouten kunnen bevatten op terrein van geschiedenis of natuurkunde is een tweede.

Er zijn wel dingen in de authentiek geschriften die wetenschappelijk of historische gezien niet juist zijn – – gewoon fouten. Er zijn ook anderen die niet juist zijn als we ze letterlijk lezen, maar die waarschijnlijk nooit letterlijk bedoelde waren. Zoals het idee dat koper goud wordt als je het 70 jaar in zijn eigen mijn zou stoppen – het lijkt mij dat wij hier de mens zelf hebben, die spreekwoordig 70 jaar leeft : eigen mijn is dus mijn van mijnzelf. Dat is dan allegorische taalgebruik. En de allegorisch taal en de simpel fouten zijn gedekt met het besef dat de manifestaties van God ons niet toegezonden zijn om ons een les te geven in geschiedenis of natuurkunde, maar als vertoning van de wil van God voor ons, en een voorbeeld voor een menselijk reactie op die wil van God.


> … welke werken behoren wel, en welke niet tot de boeken
> die we beschouwen als – op religieus terrein (en dus niet
> historisch) – richtinggevend voor het Baha’i-Geloof.

Er is geen canon, maar een scala. Je hebt ook een verschil qua gebruik: vertalingen gemaakt voor liturgische gebruik zijn soms minder dicht bij het origineel dan die voor studie doeleinden. Dus Shoghi Effendi heeft zijn Hidden Words vertalingen gemaakt als liturgie, maar in de inleiding van een editie verwijst hij naar de meer letterlijk vertaling van Stannard. Een vertaling van een geleerde kan heel exact zijn, maar wordt pas in de loop van jaren in gebruik genomen als “geschriften” in het 19-dags feest enz. Bijvoorbeeld de vertaling van Marzieh Gail (Secret of Divine Civilization) wordt wel gebruikt (en goed zo), terwijl mijn vertaling van een soortelijk tekst (Sermon on the Art of Governance) nog niet, en waarschijnlijk pas over twee generaties, na wat kritiek en eventueel revisie. Dit is precies het proces van canon formatie die wij in vroege christendom zien. Het begint met de liturgische praktijk, en wordt pas later vastgesteld in een lijst. Het kan wel zijn dat wij een tekst of vertaling gebruiken voor studie doeleinden die is niet geaccepteerd in het 19-dags feest, of andersom – – dat een veel gebruikt tekst zoals Paris Talks geen basis is voor een verantwoordelijk studie van Baha’i leer. Persoonlijk zou ik het ook uit het 19-daags feest verbannen.

Maar de hoofdvraag is, welke boeken in het algemeen de hoogste positie hebben in die scala. Dat zijn natuurlijk de teksten in Perzische of Arabische (en heel soms het Turks) waarvan wij een origineel hebben die of geschreven of goedgekeurd is door Baha’u’llah, Abdu’l-Baha of Shoghi Effendi. Daarbinnen, werken die duidelijk bedoeld zijn als algemene uitleg van het Bahai leer staan centraal, en brieven geschreven aan een individu in antwoord op zijn/haar vragen of persoonlijk situatie zijn extra. Ook daarbinnen, teksten met een vertaling in het engels en/of een uitleg in Perzische van Shoghi Effendi zijn bijzonder waardig.

Een heel stuk minder zijn die toespraken die ex tempore worden vertolkt, waar iemand notities van de vertolking maakt. Het maakt in principe niet uit als dit in een kleine verband gebeurt, die heten dan “pilgrim’s notes”, of in een grote zaal, die heten dan “toespraken.” De waarde blijft hetzelfde.
Muhammad Qazviinii (op internet gebruik ik ii voor de i met verlengteken, enz.) heeft kort biografieën geschreven in een perzischtalig tijdschrift. Hij schrijft:

Account of My Meeting with ‘Abbaas Effendi ‘Abdu’l-Bahaa in Paris
The next morning (Sunday, 15 October 1911 C.E., or 21 Shavvaal A.h 1329), … Abbaas Effendi continued his talk and would speak each sentence in eloquent Persian. Dreyfus would translate its essence into French. In most instances, the translation was far from the original, and it required much imagination to relate the translation to the sentence originally spoken by `Abbaas Effendi.

Ook Abdu’l-Baha zelf klaagt over de “errors and deviations committed by previous interpreters.” (Pagina xx in de inleiding van 2e editie van Promulgation), en Shoghi Effendi geeft door zijn secretaris waarschuwingen zoals deze:

“… he does not wish anything done on notes taken or personal accounts of visits. The reason for this is the fear that a set of conflicting accounts of the same topic may crop up in various parts of the world from friends who have drawn largely from their memory, or have based their understanding of the Master’s opinion or words, upon the imperfect, not to say faulty, renderings of the interpreters of those days. Such accounts are not only impossible to verify but may lead to much perplexity and constitute a set of traditions that may not prove healthy …” (Unfolding Destiny 98)

Die Baha’i “tradities” zijn vergelijkbaar met “hadith” – – de meestal goed bedoelde maar onbetrouwbare bronnen van veel van de Islamitische leer. Soortgelijk dingen gelden voor andere religies. De afschaffing van afhankelijkheid van tradities is een van de grote voorsprongen van het Bahai geloof.

Dan heb je nog die stap van vertolking tot notities. Als je de Perzische en engelse notities van hetzelfde toespraak naast elkaar ligt, zie je dat ze voor een tijd samen lopen, dan is er wat verwarring in het engelse of iets weggelaten in een of de andere, dan wordt een heel idee (alinea) weggelaten, dan lopen ze weer een tijdje samen. Je hebt de indruk dat degene die de notities maakt, achter valt bij de toespraak, en minder nauwkeurig wordt, en dan een stuk overslaat om dan het draad weer op te pakken waar de vertolker het nu over heeft. Dat kan in het Perzische of in het engelse notities gebeuren, maar de Perzische noties worden in principe aan Abdu’l-baha gepresenteerd voor goedkeuring.

Die engelse notities zijn vaak in Star of the West gepubliceerd, of gingen rond in informele publicatie. Later zijn ze opgepoetst, met toevoeging van de redacteur zijn eigen ideeën. Als je Reason and Revelation ter hand heb, zie je daar op pagina’s 57-59 een voorbeeld van hoe dat uitpakt. In mijn dissertatie heb ik ook Paris Talks behandelt, waarvan de geschiedenis nog duisterder is. Wie maakt de vertaalslag van Franse notities naar het engels, en waarom hebben Laura Barney en Dreyfus geweigerd om hun naam bij de engels editie te zetten, en het vertrouwbaarheid dus te onderschrijven?

Met Paris Talks hebben wij het uiteinde van de scala bereikt. Erger kan niet – tenminste, niet als men in enige zin wil spreken over ‘een Baha’i boek’. Naar mijn mening hoort het niet 100% tot de baha’i canon, maar zo ongeveer 2 %, PUP 2e editie voor 5%, oorspronkelijke engels of frans notities zoals pelgrims notities en toespraken in Star of the West (zonder Perzische notities erachter) krijgen 10%, en dan is er een heel sprong naar vroege vertalingen uit geschreven bronnen zoals Baha’i Scriptures en Tablets of Abdu’l-Baha Abbas, vertalingen en notities waar wij een Perzische of Arabische brontekst heb, notities goedgekeurd door Abdu’l-Baba (Some Answered Questions), enz. Die liggen in de midden van de scala, en zijn goed to gebruiken. Geen enkele tekst is te gebruiken op zijn eentje, ook niet een handschrift van Baha’u’llah zelf – – je moet het in relatie brengen met andere teksten uit de geschriften en soms ook met de islamitische context of kennis van gebeurtenis waar het over gaat. Als je dat doet, zijn teksten in dit middengroep “betrouwbaar.”

~~~~~~~~~~~

Share this page
Add to DeliciousAdd to DiggAdd to FaceBookAdd to Google BookmarkAdd to MySpaceAdd to RedditAdd to StumbleUponAdd to TechnoratiAdd to Twitter
Short link: http://wp.me/PcgF5-1iB

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
%d bloggers like this: